គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នៅ​ចំណោត​លោកយាយ​ម៉ៅ ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤ ជិត​កំពង់ផែ​ក្រុងព្រះសីហនុ ស្លាប់​សិស្សសាលា​ម្នាក់​ – CEN