​ប្រកាស​ផ្ទេរ និង​ចូល​កាន់​មុខតំណែង​ប្រធាន​សាលាដំបូង​ខេត្តស្វាយរៀង​ – CEN