​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម រំលឹក​ខួប​ទី​៤២​ឆ្នាំ នៃ​ការតស៊ូ​របស់​យុទ្ធជន យុទ្ធ​នារី​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ – CEN