បុរសម្នាក់ទម្លាយរឿងពិត ពុំនឹក​ស្មាន​ប្រពន្ធ​ខ្លួន​ដែល​គេ​តាម​ស្រលាញ់​ច្រើន​សុទ្ធ​តែ​អ្នកមាន ទទួល​យក​គាត់​​​ទាំង​គ្មានអ្វីៗ​សូម្បី​មុខ​​ខ្មូត​ស៊ី​ដ៏​អាក្រក់ និង​ឆ្លៀត​បង្អាប់​ប្រពន្ធ​រឿង​ឲ្យ​ខ្ចី​លុយ 200$ ជំពាក់នាងដល់ឥឡូវ… – CEN