ក្រសួង​បរិស្ថាន និង​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ប្រារព្ធ​ទិវា​អនាម័យ​បរិស្ថាន​ជាតិ ២៣ វិច្ឆិកា ២០១៨ – CEN