មន្ត្រីនគរបាល​ម្នាក់ ធ្វើលិខិត​ឆ្លងដែន​ប្រចាំ​ផ្សារ Aeon Mall ដ​បដិសេធ​មិន​ទទួលយក​ប្រាក់រៀល ត្រូវបាន​ដកចេញ​ពី​តំណែង រង់ចាំ​ការដាក់ពិន័យ​ – CEN