អ្នកបើកបរ​យន្តហោះ​ប្រយុទ្ធ​ទំនើប​បំផុត​របស់​រុស្ស៊ី Su-57 ចាប់ផ្តើម​សាកល្បង​ឯកសណ្ឋាន​ប្រឆាំង​សម្ពាធ​ជំនាន់​ថ្មី​(វីដេអូ) – CEN