កម្ពុជា​-​ប៊ុលហ្គារី ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ – CEN