អ្នកទេសចរ​មួយក្រុម​ជួបប្រទះ​ស្វា​ចម្លែក ចេះ​បង្កើត​ភ្លេង​ដូច​តន្ត្រី ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ (​វីដេអូ​) – CEN