ដល់ក! ​ស្ត្រី​ទេសចរ​កាណាដា​ម្នាក់ អាឡៃ​ផ្តោត​ថតរូប​ភាព​ពេក អត់​តោង​រយាង មានអី​ធ្លា​ក់លើ​ខ្នង​ដំរី​ជិះ​លេង​កំសាន្ត បណ្តាល​ឲ្យ​… – CEN