ចុះហត្ថលេខា លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ហិរញ្ញប្បទាន សហប្រតិបត្តិការ​សម្រាប់​គម្រោង និង​កម្មវិធី​ចំនួន​៣ ដែល​មាន​ទឹកប្រាក់​សរុប​ចំនួន ៨៤.៦៧​លាន​អឺរ៉ូ​ – CEN