សម្ដេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល បង្ហាញ​អំពី​ឆន្ទៈ​ក្នុង​ការលើកកម្ពស់​សិទ្ធិ និង​ការចូលរួម​របស់​ជន​ពិការ – CEN