ច្រានចោល ការចុះផ្សាយ​របស់ សារព័ត៌មាន Asia Times ដែល​លាប​ពណ៌​ថា កម្ពុជា​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រទេស​ដទៃ ប្រើប្រាស់​ទឹកដី ធ្វើជា​មូលដ្ឋាន​យោធា​ – CEN