ត្រេកអរ​ជំនួស​ណាស់​! បងប្រុស​ចិត្តធម៌​ម្នាក់ ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​មុននេះ បានប្រកាស​ផ្ញើ​លុយ​ជូន​ប្អូនប្រុស​ពិការ​ដៃ​ទាំងពីរ​គ្មាន​ទីពឹង​នូវ​ទឹកប្រាក់ ៤០ ម៉ឺន​រៀល – CEN