ធ្លាប់តែ​ឃើញ សា​លិ​ក និយាយ​ចិន​ឡើង​រូ តែ​ដល់ពេល​ឃើញ​ប្អូនប្រុស​របស់គេ​បញ្ចេញ​វិញ​ម្តង ធ្វើ​ឲ្យ​ភ្ញៀវទេសចរ​សើច​​ចង់​ដាច់​ផ្ងារ (​វីដេអូ​) – CEN