ផ្ទុះ​ទូរស័ព្ទ ពេល​សាក​ថ្ម ឆេះ​រាល​ផ្ទះ​ដូរ​លុយ និង​លក់​មាស នៅ​ផ្សារ​វាល​យន្ត ផ្អើល​ក្រុង​ស្វាយរៀង – CEN