ចិន​បើក​រថយន្តបុក​រះ ផ្អើល​កក្រើក​ក្រុងព្រះសីហនុ ហើយ​បើក​រត់​ត្រូវ​ពលរដ្ឋ​ស្វាគមន៍​ប៉ោង​ភ្នែក​ – CEN