ប្រេ​វ៉ាឡង់ នៃ​អ្នកជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម នៅ​កម្ពុជា នៅ​ទាប​ជាង​បណ្តា​បណ្តា​ប្រទេស នៅ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ – CEN