«​បិតា​បរមាណូ​» ចិន​ទើប​បានដឹង​ច្បាស់​ពេល​គាត់​ទទួលមរណភាព​ក្នុង​វ័យ​១០០​ឆ្នាំ​ – CEN