កុំ​ជោរ ! បង “​បង​ពានរ​” ម្នាក់នេះ ធ្វើឲ្យ​គេ​ឈ្លោះ​គ្នា​…​បែកផ្សែង​! – CEN