រក​ដំណោះស្រាយ នៃ​ការរៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់ តូប​លក់ដូរ​នៅ​មុខ​ក្រុម​ប្រាសាទព្រះពិធូរ មិន​មាន​សណ្តាប់ធ្នាប់​ – CEN