ចោរ​ចម្លែក ! ប្រហែល​ជា​តណ្ហា​ឡើង​ដល់​កំពូល​ហើយ ទើប​ស្រ​វ៉ា​យកតែ​តុ​ក្កតា Sex ដ៏​ស្រស់ប្រិមប្រិយ ពុំ​រវល់​នឹង​លុយកាក់​មាសប្រាក់​ – CEN