​ស្ត្រី​ម្នា​ក់មក​យឺត​ជើងយន្តហោះ បាន​បុក​ទម្លុះ​របាំង​សន្តិសុខ និង​រត់​ដេញតាម​យន្តហោះ​ដែល​កំពុង​រៀប​ហោះហើរ ធ្វើ​ឲ្យ​សន្តិសុខ​ចាប់​សឹង​ពុំ​ឈ្នះ (​វីដេអូ​) – CEN