បុរស​ម្នាក់​រុញ​កូនប្រុស ឲ្យ​សង្គ្រោះបាល់​ដ៏​ឡូយ ប៉ុន្តែ​ចុងក្រោយ​… (វីដេអូ) – CEN