សម្តេច​តេជោ នឹង​ចេញ​លិខិត​ឆ្លើយតប ទៅកាន់​អនុ​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​ជំហរ​របស់​កម្ពុជា ចំពោះ​វត្តមាន​កងទ័ព និង​មូលដ្ឋាន​យោធា​បរទេស នៅ​កម្ពុជា – CEN