ការ​បញ្ឈប់​ការ​បូម​ខ្សាច់​ជា​ក្តីសង្ឃឹម​ដល់​ការរស់រាន​របស់​អណ្តើក​ហ្លួង ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ព្រែក​ស្រែអំបិល​ – CEN