ខ្លាំង​មែន​! គ្រាន់តែ​1 ឆ្នាំ​សោះ Nokia ចេញ​ទូរ​សព្ទ​ដល់​ទៅ 12 ប្រភេទ តម្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​ប្រើប្រាស់​គ្រប់​ជំនាន់​ – CEN