​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការបរទេស ប្រាប់​ទូត​អាមេរិក​ថា កម្ពុជា​មិន​អនុញ្ញាត ឲ្យមាន​វត្ត​មានទ័ព​បរទេស នៅលើ​ដី​ខ្លួន​ – CEN