ព្រៃកោងកាង ក្នុង​ខេត្ត​ចំនួន កំពុង​រង​ការរំលោភ​ធ្វើជា​កម្មសិទ្ធិ និង​សាងសង់​លំនៅឋាន​ – CEN