ផ្លែឈើ ៥ ប្រភេទ ដែល​មិនគួរ​ទទួលទាន​នៅពេល​យប់​ – CEN