ក្រុម​គ្រូបង្រៀន រិះគន់​កងវិស្វកម្ម​ស​ម្ដេចតេ​ជោថា បាន​សាងសង់​អាគារ និង​តារាង​កីឡា ក្នុង​វិទ្យាល័យ​ក្រុងព្រះសីហនុ ហាក់​ធ្វើឱ្យ​រួច​ពី​ដៃ​..? – CEN