រុស្ស៊ី យក​ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​ចំនួន​២​គ្រឿង មក​ហោះ​បង្អូត​ពី​គុណភាព​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN