ទីបំផុត! ​ប្តី​កំហូច​ដែល​លួច​រៀបការ​ជាមួយ​ស្រី​ថ្មី​ជា​ក្មួយ​ខ្លួនឯង ចេញមុខ​ដោះស្រាយ​នៅ​សាលាឃុំ​ហើយ និង​សន្យា​សម្រេច​… (​វីដេអូ​) – CEN