​រឿង​ស្នេហា​ប្លែកៗ ប្រពន្ធ​សុំ​ប្ដី​ឱ្យ​សហាយ​មក​រស់នៅ​ជាមួយ ហើយ​លួច​ទៅ​រួមរ័ក​ជាមួយ​សហាយ នៅ​ពេល​ប្ដី​ដេកលក់​ – CEN