មើល​អាវុធ​អេឡិចត្រូ​ម៉ាញ៉េទិក បាញ់​បាន​ល្បឿន​ស្មើ ៦​ដង​នៃ​ល្បឿន​សំឡេង តម្លៃ ៥០០​លាន​ដុល្លារ របស់​អាមេរិក​ – CEN