ចោរលេងល្បិច​​មួយ​ក្បាច់​នេះ​ពិត​ជា​សាហាវ! ប៉ូលីស​ចាប់​ចោរ និង​បន្ទាប់​មក ចោរ​ចាក់​សោរ​ប៉ូលីស​ជាប់​ក្នុង​ទ្រុង​ដែក​វិញ ម្តង​ម្នាក់ទេ! (វីដេអូ) – CEN