​ឱ​មនុស្ស​អើយ​មនុស្ស​! ត្រី​បា​ឡែ​ន​ដ៏​ធំ​១​ក្បាល​ងាប់​អណ្តែត​នៅក្បែរ​ឧ​ស្យា​ន​ជាតិ​ឥណ្ឌូនេស៊ី ពេល​វះ​ពោះ​ឃើញ​ហើយ​…. ស្លុតចិត្ត​! – CEN