រដ្ឋអំណាច​យោធា​ថៃ​សម្រេចចិត្ត​ចំណាយ​១០០.០០០​លាន​បាត ដើម្បី​កាដូ​ដល់​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ក្នុងឱកាស​ឆ្នាំ​ថ្មី​ (វីដេអូ) – CEN