លោក កែវ រ៉េមី បាន​ត្អូញត្អែរថា ពេលនេះ ពិបាក​ជាង​មុន ក្នុង​ការសុំ VISA ទៅលេង​កូន​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ – CEN