អនិច្ចា ក្មេងស្រី​អាយុ​៩​ខែ ត្រូវ​ឪពុកម្តាយ​បង្កើត​យកទៅ​«​បូជាយញ្ញ​»​ដោយ​បោះ​ទម្លាក់​ទៅក្នុង​សមុទ្រ​ (វីដេអូ) – CEN