ព្រះសង្ឃ​មួយ​អង្គ ចាក់​មនុស្ស​ស្រី​ម្នាក់ ត្រូវ​ចំ​ក​បណ្តាលឲ្យ​រងរបួ​សឈាម​ស្រោច​ពេញ​រថយន្ត សង្ស័យ​ស្នេហា​ត្រីកោណ​ – CEN