ចាប៉ី​ច្នៃ​ពី​ដប​ទឹក​សុទ្ធ គ្រោង​ដាក់​តាំងពិព័រណ៍ មហោស្រព​នៅ​វត្ត​រាជ​បូព៌ នា​ចុង​ខែ​វិច្ឆិកា​ – CEN