ទាល់តែ​ឈ្នះក្តី​នៅ​តុលាការ ទើប​គេ​ទទួល​ឱ្យ​ចូលរៀន​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​ពេទ្យ មូលហេតុ​ព្រោះ​គាត់​មាន​កម្ពស់​តែ​៩៥សង់ទីម៉ែត្រ​ – CEN