ក្មេង​ជំទង់​វៀតណាម ១៣​រូប នៅ​សុខៗ ស្រាប់តែ​បាត់​ខ្លួន នៅ​ប្រទេស​អង់គ្លេស​ – CEN