​អត់​ចម្លែក​ទេ ដែល​អាមេរិក​សង្ស័យថា ចិន មាន​កងទ័ព​នៅ​កម្ពុជា ព្រោះ​អ្នកវិនិយោគ​ចិន កំពុង​រកស៊ី​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN