សិស្ស​នៅ​អនុវិទ្យាល័យ​អណ្ដូង​ពោធិ៍​ក្នុង ស្រុក​រមាសហែក​រៀន​ក្រោម​តង់ ដោយសារ​ខ្វះ​អគារ​ខណៈ​សិស្ស​មានការ​កើន​ឡើង​ – CEN