កោះ​ឯកជនដ៏ស្រស់ស្អាត​ជុំវិញ​ពិភពលោក លក់​មួយ​តែ​ប៉ុន្មាន​លាន​USD​ប៉ុណ្ណោះ​! – CEN