យុវជន​ញៀន​ថ្នាំ​ម្នាក់ ចាប់រំលោភ​យុវតី​ម្នាក់ ក្នុង​បន្ទប់ទឹក​ហ្គា​រ៉ា​ស់​សាំង​តេ​លា ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN