ទូកង​វែង​ជាងគេ​លើក​ពិភពលោក ចាប់ផ្ដើម​រំកិល​ទូក​ពី​ផ្ទៃ​ទឹក នៃ​តំបន់​កំពង់ផែ​ភ្នំពេញ ទៅកាន់​វាល​ព្រះមេរុ ដើម្បី​ដាក់តាំង​បង្ហាញ ជូន​សាធារណជន​បាន​ទស្សនា​ – CEN