មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ធ្លាប់មាន​ប្រវត្តិ​ឈឺចាប់ ដោយសារ​បរទេស​ដាក់​មូលដ្ឋាន​ទ័ព ពី​អតីតកាល រហូត​បង្ក​ជា​សង្គ្រាម វិនាសកម្ម​ច្រើន​ទសវត្សរ៍​ – CEN